En Kort Historie om Livet og Hulsholdningsapparater

Bog om livet

Industrialiseringen formåede på dramatisk vis at forandre verdenssamfundet. Det gjorde den ved blandt andet at skabe ændringer i de teknologiske mønstre og arbejdsprocesser i de præ-industrielle områder. Denne socio-teknologiske revolution ændrede måden hvorpå husholdninger beskæftigede sig med fødevareforsyning, tøj, rengøring og lægehjælp. Kort sagt ændrede det den verden vi mennesker lever i, på en helt revolutionerende vis. Aldrig er udviklingen gået så stærkt, og det er underligt at tænke på hvordan et helt almindeligt hjem – og særligt køkkenet – så ud hvis vi går bare 30 år tilbage i tiden.

Med udviklingen af masseproduktion, i begyndelsen af det tyvende århundrede, blev mange opgaver der traditionel kun blev håndteret af stærke mænd enten afløst af maskiner, eller overgik til kyndige hænder fra kvinder og tjenere. Virksomhedsbranchen begyndte at levere varer og tjenesteydelser, som husholdningerne tidligere havde produceret. Da processen med moderne urbanisering fandt sted, begyndte mange husstande at købe fødevarer fra købmandsforretninger, sundhedspleje fra læger og færdigt tøj fra stormagasiner.

Samtidig udviklede kommunerne et vandsystem. Det betød at boliger endelig blev udstyret med rindende vand, vandvarmere og indendørs badeværelser. Desuden erstattede elektriske pære nu petroleumslamperne, mens andre elektriske apparater også langsomt vandt frem på markedet: elektriske ventilatorer, symaskiner, vaskemaskiner og støvsugere. Telefoner og biler begyndte også så småt at finde plads i et lille antal familier. Tingene begyndte her at tage fart, da der var de rette teknologiske gennembrug for at nå ud til at bredt marked. Konkurrencen på markedet voksede kraftigt i disse år.

Disse udviklinger slog for alvor igennem, og blev yderligere udvidet, under den økonomiske vækst efter krigen. Faktisk spredte husholdningsteknologier sig drastisk efter anden verdenskrig, og slog igennem alle de sociale lag. Produktionen af husholdningsapparater blev løftet af en stigende forbrugerkultur og folks nu tilstrækkelige købekraft. Det var æra med stor adoption af køleskabe, elektriske opvaskemaskiner, radio, tv og mange andre holdbare varer. Det var også i disse år reservedele hårde hvidevarer begyndte at blive solgt, hvilket gjorde husholdningsapparaterne til en mere sikker investering, da reparation kunne foretages uden professionel hjælp.

I 1970’erne bragte den teknologiske udvikling brug af computere og mikrochips. Dette fastslog den massive og hurtige udvidelse af forbrugerelektronik. Ved begyndelsen af det 21. århundrede begyndte nye produkter som mikrobølgeovne, mp3-afspillere og personlige computere, for alvor at ændre hverdagen for helt almindelige mennesker. Endnu vigtigere er det, at producenternes opmærksomhed i stigende grad fokuserer på den nye teknologis miljøpåvirkning. Faktisk viser det sig, at den nye teknologiske fokus kan være i stand til gradvist at løse de konsekvenser, det stigende forbrug har på biosfæren. Ikke bare fokuseres der på at bruge mindre strøm og bruge miljøvenlige materialer og produktionsteknikker, der er også øget fokus på holdbarhed og at gøre det let at finde og benytte reservedele selv.